การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping และ Valve

ถาม
การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping, Valve, การใช้ Steam ของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Steam และ Boiler
ตอบ
ควรมีการสำรวจ Plant โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอน้ำ นอกจากนี้ควรจัดหลักสูตรไอน้ำเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ
Tagged with: , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler