ระบบควบคุมอัติโนมัติในการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำ มช เชียงใหม่

สำนักข่าวไทย 1 ธ.ค.-สนพ.เผยผลวิจัยการผลิตไอน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติลดการใช้พลังงานได้มากกว่าระบบใช้คนควบคุม ทดลองใช้แล้ว 10 สถานประกอบการ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ปีละกว่า 3.3 ล้านบาท น.ส.ชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ใช้หม้อน้ำผลิตไอน้ำ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นพลังงานและนับวันราคาเชื้อเพลิงยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ ดังนั้น กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ให้การสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการวิจัย “การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำจากระบบกลไกแบบใช้คนควบคุมเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงในการผลิตมากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับหม้อน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจของเอกชน หรือหน่วยงานราชการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดซึ่งเป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี “ปัจจุบันมีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนใช้หม้อน้ำกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 5,529 แห่ง มีหม้อน้ำรวม 11,312 ลูก

Posted in ลดต้นทุนไอน้ำ ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ

การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping และ Valve

ถาม การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping, Valve, การใช้ Steam ของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Steam และ Boiler ตอบ ควรมีการสำรวจ Plant โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอน้ำ นอกจากนี้ควรจัดหลักสูตรไอน้ำเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ

Tagged with: , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler

งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน

ถาม งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน ตอบ ลักษณะ คราบขาวเกิดขึ้นจาก Carry Over ทำให้น้ำภายใน Boiler ถูกดูดตามมากับ Steam ดังนั้นควรหมั่นดูแลตรวจสอบ TDS ภายใน Boiler สูงกว่า 3,000-3,500 ppm หรือไม่ ส่วนคราบสนิมเกิดจาก O2 และ Co2 ที่ระเหยตามมากับ Steam และเมื่อหยุดจ่ายไอน้ำให้กับเครื่องไอน้ำจะกลั่นตัวกลายเป็นคอนเดนเสทที่ เย็น ดังนั้นก๊าซต่างๆ เหล่านี้จะละลายปนอยู่ในคอนเดนเสทและทำปฏิกริยากับผนังท่อเกิดเป็นสนิมหลุด ตามมากับไอน้ำเมื่อเปิด Steam จ่ายในครั้งต่อมา ดังนั้นจะต้องตรวจสอบว่า Steam Trap ติดตั้งตามระยะทางและตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ และหากเดินเครื่องไม่ต่อเนื่องหรือระยะทางไกลก็ควรติดตั้ง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Control Valve ที่ใช้ Motor Drive แบบ Metal Seat test ด้วยการอัดลมเข้าไปที่ตัววาล์ว

ถาม Control Valve ที่ใช้ Motor Drive แบบ Metal Seat test ด้วยการอัดลมเข้าไปที่ตัววาล์วก่อนติดตั้งจริงมีลมรั่วออกมาอีกด้านเยอะ ไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือไม่ และวิธี Test ก่อนติดตั้งที่ถูกต้องควรทำอย่างไร และยอมรับการรั่วของของไหลได้หรือไม่ (ไอน้ำ, น้ำ, อากาศ) ตอบ ก่อนอื่นควรดูว่าวาล์วที่ใช้สามารถปิดที่ Differential Pressure ได้เท่าไร หากต้องการ Shut off Class IV ก็ต้องดูตารางที่แสดงค่าดังกล่าวซึ่งจะมีค่า Differential Pressure น้อยกว่า Modulating Class IV ค่า Leakage ของMetal Seat

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง

ถาม น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง ตอบ Steam ที่ป้อนเข้า Turbine ควรมีการดักน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะแนะนำให้ใช้ Separator เป็นตัวดักน้ำก่อนเข้า Turbine ขนาดของ Separator ควรเหมาะสมกับปริมาณไอน้ำที่วิ่งผ่าน หากน้ำตามไปได้ก็จะสามารถพาสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตามไปสะสมในอุปกรณ์ได้

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปะปนไปกับไอน้ำมากเกินไป

ถาม มีน้ำปะปนไปกับไอน้ำมากเกินไป ตอบ 1. ตรวจสอบการใช้ปริมาณไอน้ำ หากเกิด Priming เนื่องจาก Peak load ก็จำเป็นต้องปรับปรุงการจ่ายไอน้ำให้ค่อยเป็นค่อยไป, เดิน Boiler Pressure ให้ได้ความดันสูงสุดเพื่อลดความเร็วของไอน้ำลง และใช้ Separatorติด ณ ขาออกของ Steam Boiler นอกจากนี้การเกิด Priming จะทำให้ระดับน้ำใน Boiler สูงขึ้น ทำให้ Pump น้ำหยุดลง ซึ่งเป็นสภาวะตรงกันข้ามกับความต้องการไอน้ำสูง ดังนั้นอาจจำเป็นต้องใช้ระบบ 2 term element ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำให้ทัน กับความต้องการซึ่งประกอบด้วย Steam meter, Level probe

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler

ข้อแตกต่างในการใช้งานของ Heat Exchanger แบบ Plate และแบบ Shell and tube

ถาม ข้อแตกต่างในการใช้งานของ Heat Exchanger แบบ Plate และแบบ Shell and tube ตอบ Heat Exchanger แบบ Shell and tube สามารถสร้างให้ใช้วัสดุได้มากชนิดกว่า ทนทั้งความดันและอุณหภูมิได้สูงตามต้องการ แต่กินที่มาก ส่วน Plate ประสิทธิภาพในการถ่ายเทสูง กินที่น้อย แต่จะมีขีดจำกัดตรงอุณหภูมิถ้าสูงต้องใช้ปะเก็นที่ทนอุณหภูมิสูง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ใช้การวัดไอน้ำแบบ Orifice Plate Meter ไม่แน่ใจว่าตรงหรือไม่ อยากจะหาวิธีวัดหรือเครื่องวัดแบบใหม่

ถาม ใช้การวัดไอน้ำแบบ Orifice Plate Meter ไม่แน่ใจว่าตรงหรือไม่ อยากจะหาวิธีวัดหรือเครื่องวัดแบบใหม่ ตอบ Orifice จัดเป็น Meter ที่ได้มาตรฐานแต่มีข้อจำกัดตรง Turn Down Ratio คือ อัตราส่วนการวัดสูงสุดเทียบกับต่ำสุดได้ 4:1 หรือ 5:1 เท่านั้น หากนำมาวัดไอน้ำควรมีการ Drain น้ำก่อนวัดด้วย Separator ตลอดจน Orifice Plate ควรมีการถอดมาวัดขนาดของรูมุมของ Plate หากคลาดเคลื่อนต้องเปลี่ยน Plate ใหม่

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ตัว DF1 Diffuser ติดตั้งปลายของท่อโบดาวน์ บอยเลอร์ ได้หรือไม่ ขอสเป็คขนาดติดตั้งด้วย

ถาม ตัว DF1 Diffuser ติดตั้งปลายของท่อโบดาวน์ บอยเลอร์ ได้หรือไม่ ขอสเป็คขนาดติดตั้งด้วย ตอบ ไม่ได้ ใช้ติดตั้งหลัง Steam Trap เช่น Thermodynamic, Balance Pressure Steam Trap เพื่อลดเสียงดังเท่านั้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย)

ถาม มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย) ตอบ ใช้ไอน้ำในการอบลูกด้าย ถ้าต้องการแค่ความร้อนให้ใช้ Steam Separator ดักเอาละอองน้ำที่ปนมากับไอน้ำออกเสียก่อน แล้วค่อยจ่ายไอน้ำที่แห้งนี้เข้าไป จะลดปัญหาการตามไปของน้ำได้มาก โดยใช้ขนาด Separator เท่ากับท่อไอน้ำนี้จ่ายเข้าตู้อบ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler