Blog Archives

มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย)

ถาม มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย) ตอบ ใช้ไอน้ำในการอบลูกด้าย ถ้าต้องการแค่ความร้อนให้ใช้ Steam Separator ดักเอาละอองน้ำที่ปนมากับไอน้ำออกเสียก่อน แล้วค่อยจ่ายไอน้ำที่แห้งนี้เข้าไป จะลดปัญหาการตามไปของน้ำได้มาก โดยใช้ขนาด Separator เท่ากับท่อไอน้ำนี้จ่ายเข้าตู้อบ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ

ถาม คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ ตอบ ติดตั้ง Steam trap ในระยะทุกๆ 30 ม. และใช้ Steam Separator พร้อม Float Trap ที่ท่อ Main steam ก่อนเข้าขบวนการผลิต

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler

สตีมแทรปทำงานตลอดเวลา

ถาม สตีมแทรปทำงานตลอดเวลา ตอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของ Trap ด้วย เช่น Float Trap จะมีลักษณะการปล่อยมากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าทำงานพ่นแรงตลอดเวลา ในช่วงที่เครื่องจักรอยู่ในสภาวะ Running load ก็แสดงว่า Trap รั่ว ถ้ากำลังใช้ Thermodynamic Trap อยู่ และปล่อยแรงตลอดเวลาก็แสดงว่ารั่วก็ควรเปลี่ยนใหม่ให้มีคุณภาพดีขึ้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร?

ถาม จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร? ตอบ การออกแบบ Heat Exchanger จะต้องรู้ load ที่ต้องการเพื่อหาพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อน โดยทั่วไปจะบอกมาเป็น KW

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer

ถาม มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer ต้อง Drain ออกทาง By-pass บางครั้งต้องเปิดทิ้งไว้นานๆ ตอบ การที่ไอน้ำเปียกเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่นเดินความดันที่บอยเลอร์ต่ำเกินไป ทำให้ปริมาตรของไอน้ำโต ไอน้ำจะวิ่งเร็วขึ้นอาจจะดูดน้ำตามไปได้ หรือขนาดของท่อจ่ายไอเล็กเกินไปหรือการควบคุม TDS ของน้ำในบอยเลอร์สูงเกินไปก็จะเกิด Carry Over เอาน้ำตามไปกับไอน้ำ น้ำที่ตามไปมากนี้ก็จะไปเพิ่มภาระให้กับสตีมแทรป ทำให้ต้องระบายคอนเดนเสทมากขึ้นหากสตีมแทรปมี Capacity ไม่พอก็ต้องเปิด By-pass ช่วย ในส่วนของ Sprayer ที่พ่นไอน้ำโดยตรงให้กับใบยา หากมีน้ำตามมามากก็จะเป็นอุปสรรคในการควบคุมปริมาณความชื้น จึงควรติดตั้ง Separator เพื่อแยกเอาน้ำออกก่อนที่จะทำการ Spray ทำให้ได้ไอน้ำที่แห้งคงที่การควบคุมจึงเป็นไปได้ง่าย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก

ถาม Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก ตอบ แนะนำให้ติดบอลวาล์วไว้ที่ปลายไส้กรองของ Strainer แทน Cap ที่อุดอยู่ เพื่อระบายเศษสกปรกตกค้าง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ที่โรงงานติดตั้ง Safety Valve ที่ความดัน 23 kg/cm2 อุณหภูมิ 350°C เวลาทำงาน (ความดันเกิน) มีเสียงดังมาก

ถาม ที่โรงงานติดตั้ง Safety Valve ที่ความดัน 23 kg/cm2 อุณหภูมิ 350°C เวลาทำงาน (ความดันเกิน) มีเสียงดังมาก สามารถลดเสียงลงได้หรือไม่ (Safety Valve ชนิดสปริงมีแขนยกยี่ห้อ Armaturen) มียี่ห้อใดบ้างที่ลดเสียงได้ ตอบ วิธี ที่ลดเสียงก็โดยการติด Silencer ที่ท่อทางออกของ Safety Valve โดยระบุขนาดท่อปริมาณการไหล เพื่อนำมาคำนวณหาขนาด Silencer ที่ต้องการ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ขนาด ท่อ Main ความสูงระหว่างเครื่องกับท่อ Main ระยะทางจากเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท

ถาม ขนาด ท่อ Main ความสูงระหว่างเครื่องกับท่อ Main ระยะทางจากเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท จำนวนเครื่องจักรถึงถังคอนเดนเสท จำนวนเครื่องจักรที่มีการเพิ่มขึ้นจากเดิมเรื่อยๆ แต่ท่อ Main เท่าเดิม ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักรไหมครับ และจะแก้ไขอย่างไร (ในเรื่องประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน) และมีผลกับ Steam Trap ไหมครับ ตอบ หากมีการเพิ่มเครื่องจักรโดยต่อจาก Main เดิม ถ้าไม่มีการเผื่อ Main ไว้จะได้ความดันไอน้ำที่ต่ำกว่าความต้องการ ทำให้อุณหภูมิของไอน้ำลดต่ำลงด้วยประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของเครื่อง จักรก็ลดตามไปด้วย แก้ไขโดยการเปลี่ยนขนาดท่อ Main เดินท่อ Main เพิ่มอีกท่อหนึ่ง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

Steam Trap มักรั่วอยู่เสมอ อยากทราบวิธีการออกแบบระบบ Steam Trap ที่ถูกต้อง

ถาม Steam Trap มักรั่วอยู่เสมอ (เมื่อเปลี่ยนของใหม่แล้วไม่นาน) อยากทราบวิธีการออกแบบระบบ Steam Trap ที่ถูกต้อง และวิธีการเลือก Steam Trap ในแต่ละกิจกรรม ตอบ เลือก Steam Trap ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ซึ่งจะมีราคาสูงเล็กน้อย แต่หากเทียบกับระยะเวลาที่ปล่อยให้รั่วก็ยังคุ้มค่าอยู่ เช่น เราจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 บาท/ชั่วโมง สำหรับ Trap ½” รั่ว หมายถึง 36,000 บาท เมื่อเราปล่อยให้รั่วครึ่งปี ก่อนจะถึงเวลาตรวจสอบในรอบถัดไปโดย ทั่วไป Steam Trap ท่อ Main ควรใช้ Thermodynamic

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

การกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท

ถาม การกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท • ท่อคอนเดนเสทรั่วบ่อย • มีคราบสีแดงปนไปกับไอน้ำ • เกิด Water Hammer ในระบบ ตอบ สาเหตุใหญ่มาจากน้ำค้างท่อ ไม่สามารถระบายออกได้หลังจากหยุดใช้ไอน้ำ หากแหล่งน้ำป้อนมีคุณภาพไม่ดี โดยเฉพาะอุณหภูมิ Feed tank ต่ำ ค่าเกลือแร่ในน้ำ Feed สูง ก็ยิ่งส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนหนักขึ้น ดังนั้นควรแก้ไขโดยจัดระบบท่อ Steam และ Condensate การติดตั้ง Trap ในบางจุดที่จำเป็น นอกจากนี้ควรเพิ่มอุณหภูมิ Feed tank เพื่อกำจัด O2 โดยใช้ Condensate และ Steam ให้ได้อย่างน้อย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler