งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน

ถาม
งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน
ตอบ
ลักษณะ คราบขาวเกิดขึ้นจาก Carry Over ทำให้น้ำภายใน Boiler ถูกดูดตามมากับ Steam ดังนั้นควรหมั่นดูแลตรวจสอบ TDS ภายใน Boiler สูงกว่า 3,000-3,500 ppm หรือไม่ ส่วนคราบสนิมเกิดจาก O2 และ Co2 ที่ระเหยตามมากับ Steam และเมื่อหยุดจ่ายไอน้ำให้กับเครื่องไอน้ำจะกลั่นตัวกลายเป็นคอนเดนเสทที่ เย็น ดังนั้นก๊าซต่างๆ เหล่านี้จะละลายปนอยู่ในคอนเดนเสทและทำปฏิกริยากับผนังท่อเกิดเป็นสนิมหลุด ตามมากับไอน้ำเมื่อเปิด Steam จ่ายในครั้งต่อมา ดังนั้นจะต้องตรวจสอบว่า Steam Trap ติดตั้งตามระยะทางและตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ และหากเดินเครื่องไม่ต่อเนื่องหรือระยะทางไกลก็ควรติดตั้ง Separator พร้อมชุด Float Trap Drain ทิ้งสู่ภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ Steam พาน้ำเหล่านั้นตามมา
Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler