น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง

ถาม
น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง
ตอบ
Steam ที่ป้อนเข้า Turbine ควรมีการดักน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะแนะนำให้ใช้ Separator เป็นตัวดักน้ำก่อนเข้า Turbine ขนาดของ Separator ควรเหมาะสมกับปริมาณไอน้ำที่วิ่งผ่าน หากน้ำตามไปได้ก็จะสามารถพาสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตามไปสะสมในอุปกรณ์ได้
Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler