ระบบควบคุมอัติโนมัติในการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำ มช เชียงใหม่

ระบบควบคุมการเผาไหม้อัตโนมัติของหม้อไอน้ำ

ระบบควบคุมการเผาไหม้อัตโนมัติของหม้อไอน้ำ

สำนักข่าวไทย 1 ธ.ค.-สนพ.เผยผลวิจัยการผลิตไอน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติลดการใช้พลังงานได้มากกว่าระบบใช้คนควบคุม ทดลองใช้แล้ว 10 สถานประกอบการ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ปีละกว่า 3.3 ล้านบาท

น.ส.ชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ใช้หม้อน้ำผลิตไอน้ำ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นพลังงานและนับวันราคาเชื้อเพลิงยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ ดังนั้น กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ให้การสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการวิจัย “การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำจากระบบกลไกแบบใช้คนควบคุมเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิงในการผลิตมากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับหม้อน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจของเอกชน หรือหน่วยงานราชการให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดซึ่งเป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

“ปัจจุบันมีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนใช้หม้อน้ำกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 5,529 แห่ง มีหม้อน้ำรวม 11,312 ลูก และมีปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงรวม 7,700 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ปี คิดเป็นมูลค่าต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำรวมประมาณ 144,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งจากผลวิจัย หากติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า 3% และประหยัดไฟฟ้าได้กว่า 10 % ดังนั้นหากสถานประกอบการหันมาใช้ระบบดังกล่าวก็จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าลงได้เป็นอย่างมาก” นางสาวชนานัญ กล่าว

ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า หม้อน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยการนำไอน้ำอุณหภูมิสูงไปใช้ในกระบวนการผลิตอาทิ การปรุงสุก การอบ เป็นต้น ซึ่งโดยปกติหม้อน้ำที่ควบคุมโดยคนนั้นจะมีความคลาดเคลื่อนขาดความแม่นยำในการควบคุมอยู่บ้าง ทำให้หม้อน้ำผลิตไอน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิต ทางโครงการฯ จึงได้คิดค้นระบบควบคุมอัตโนมัติ และพัฒนาจนสามารถทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำมีค่าสูงสุดอยู่เสมอ และจากการวิจัยพบว่า เมื่อติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบทั้ง 10 แห่งแล้ว สามารถลดการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้าในการผลิตลงได้ เฉลี่ย/ปีประมาณ 19.51 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ลูก คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้เฉลี่ย/ปีประมาณ 330,000 บาท/ลูก รวมเป็นเงินที่ประหยัดได้มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3.3 ล้านบาท/ปี และใช้ระยะเวลาการคืนเงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 1 ปี 5 เดือน ทั้งนี้ผลประหยัดหลังการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับสภาพและขนาดของหม้อน้ำเป็นหลัก

ด้านนายอัฒมาส ชนะ ผู้จัดการบริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ใช้หม้อน้ำขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง ผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิต โดยมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในการผลิตจากไม้สับประมาณ 3,384,000 บาท/ปี และไฟฟ้าประมาณ 822,000 บาท/ปี ซึ่งหลังจากโครงการฯ ได้เข้ามาติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแทนการควบคุมโดยคนแล้ว ทำให้หม้อน้ำมีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงในการผลิตได้ประมาณ 319,000 บาท/ปี ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตอาหารกระป๋องลดลง และมีกำไรเพิ่มขึ้น.- สำนักข่าวไทย

ที่มา : ThaiNews

Posted in ลดต้นทุนไอน้ำ ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ