Blog Archives

เครื่องทำไอน้ำ (บอยเลอร์) รุ่นเก่าอย่างเครฟเวอร์บรูกส์ Series 30-40 Hp ระยะหลังทำไมถึงเปลืองน้ำมันดีเซลมากขึ้น

ถาม เครื่องทำไอน้ำ(บอยเลอร์) รุ่นเก่าอย่างเครฟเวอร์บรูกส์ Series 30-40 Hp ใช้มา 10-14 ปี ระยะหลังทำไมถึงเปลืองน้ำมันดีเซลมากขึ้นเฉลี่ย 375-430 ลิตร/วัน คิดว่าสาเหตุอะไร ตอบ ตรวจสอบ Steam Trap รั่วหรือไม่ โดยเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ Trap ที่มีความชำนาญสูงตรวจสอบอุณหภูมิปล่องสูงเกินกว่า 70-80°C ของอุณหภูมิไอน้ำที่แรงดันใช้งานหรือไม่ เช่น หากเดิน Boiler ที่ 6 บาร์ อุณหภูมิปล่องควรประมาณไม่เกิน 235-245°C หากเกินก็จำเป็นต้องกำจัดตะกรันและเขม่าภายใน Boiler นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลหัวฉีดให้ทำงานได้โดยปกติตามคำแนะนำของผู้ผลิต Boiler นั้น ๆ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ประเภทของหม้อไอน้ำ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, เชื้อเพลิง boiler

หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water tube boiler)

หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ(Water tube boiler) จะพบเห็นในกรณีที่ไม่สามารถออกแบบเป็นแบบท่อไฟได้ พวกขนาด 100 -300 ตัน หรือแรงดัน 20 บาร์ขึ้นไป ช่วงการใช้งานส่วนมากอุณหภูมิไม่เกิน 220 องศาเซลเซียส เพราะแรงดันจะสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เปิดดู Steam table ประกอบความเข้าใจ การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ การออกแบบหม้อไอน้ำจึงมีอยู่หลายแบบตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน ดังนี้ แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งตามตำแหน่งเตา แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อ หม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นมาพิเศษ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ประเภทของหม้อไอน้ำ boiler

หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire tube boiler)

หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire tube boiler) เป็นหม้อไอน้ำที่มีไฟวิ่งไปตามท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่ล้อมรอบท่อไฟ แบ่งได้อีกเป็น 4 ประเภท หม้อไอลูกหมู (Cornish or Lancashire boiler) เป็นหม้อไอน้ำที่มีโครงสร้างง่าย ๆ ประกอบด้วย เปลือกหม้อน้ำ และตัวลูกหมู(ท่อไฟใหญ่) แล้วหุ้มด้วยอิฐทนไฟเกือบมิดเปลือก ประมาณ 3ใน4 ของทั้งหมด ส่วนใหญ่พบในโรงสีข้าว โรงเลื่อย ใช้เชื้อเพลิงแข็ง เช่น แกลบ ฟืน ข้อดี คือ มีโครงสร้างและระบบการทำงานง่าย ทำความสะอาดง่าย สะดวก และราคาถูก ข้อเสีย คือ ใช้เวลาติดเตานานกว่าจะนำเอาไอน้ำไปใช้ได้ เปลืองพื้นที่ ใช้เหล็กหนาทำให้ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ประเภทของหม้อไอน้ำ boiler

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Boiler)

การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำยังสามารถแบ่งตามความเหมาะสมของการนำไปใช้งานในลักษะอื่นๆ ได้ ดังนี้ แบ่งตามลักษณะการวางแนวแกนของเปลือกหม้อไอน้ำ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งตามตำแหน่งเตา แบ่งตามน้ำหรือแก๊สร้อนที่อยู่ในท่อ หม้อไอน้ำที่สร้างขึ้นมาพิเศษ การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำที่เรารู้จักและใช้เรียกหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ นั้น จัดว่าเป็นการแบ่งตามลักษณะการการถ่ายเทความร้อน แบบท่อไฟ (Fire tube boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีไฟวิ่งไปตามท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่ล้อมรอบท่อไฟ แบบท่อน้ำ(water tube boiler) เป็นหม้อน้ำที่มีไฟวิ่งอยู่ภายในห้องเผาไหม้ภายนอกท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่อยู่ในท่อ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ประเภทของหม้อไอน้ำ boiler