Blog Archives

เครื่องทำไอน้ำ (บอยเลอร์) รุ่นเก่าอย่างเครฟเวอร์บรูกส์ Series 30-40 Hp ระยะหลังทำไมถึงเปลืองน้ำมันดีเซลมากขึ้น

ถาม เครื่องทำไอน้ำ(บอยเลอร์) รุ่นเก่าอย่างเครฟเวอร์บรูกส์ Series 30-40 Hp ใช้มา 10-14 ปี ระยะหลังทำไมถึงเปลืองน้ำมันดีเซลมากขึ้นเฉลี่ย 375-430 ลิตร/วัน คิดว่าสาเหตุอะไร ตอบ ตรวจสอบ Steam Trap รั่วหรือไม่ โดยเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ Trap ที่มีความชำนาญสูงตรวจสอบอุณหภูมิปล่องสูงเกินกว่า 70-80°C ของอุณหภูมิไอน้ำที่แรงดันใช้งานหรือไม่ เช่น หากเดิน Boiler ที่ 6 บาร์ อุณหภูมิปล่องควรประมาณไม่เกิน 235-245°C หากเกินก็จำเป็นต้องกำจัดตะกรันและเขม่าภายใน Boiler นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลหัวฉีดให้ทำงานได้โดยปกติตามคำแนะนำของผู้ผลิต Boiler นั้น ๆ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ประเภทของหม้อไอน้ำ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, เชื้อเพลิง boiler

ความรู้เกี่ยวกับถ่านหิน

ถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งและเป็นแร่เชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำ มีทั้งชนิดผิวมันและผิวด้าน น้ำหนักเบา ถ่านหินประกอบด้วยธาตุที่สำคัญ ๔ อย่างได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้น มีธาตุหรือสารอื่น เช่น กำมะถัน เจือปนเล็กน้อย ถ่านหินที่มีจำนวนคาร์บอนสูงและมีธาตุอื่น ๆ ต่ำ เมื่อนำมาเผาจะให้ความร้อนมาก ถือว่าเป็นถ่านหินคุณภาพดี 1. ประเภทของถ่านหิน ถ่านหินสามารถแยกประเภทตามลำดับชั้นได้เป็น ๕ ประเภท คือ พีต (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้วสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ลิกไนต์ (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มีความชื้นมาก เป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีสีดำ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า บิทูมินัส (Bituminous)

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in เชื้อเพลิง boiler