เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร?

ถาม
เรา จะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องติด Steam Meter เช่น Steam 1 ตัว จ่ายเครื่องจักร 30 เครื่อง เป็นต้น
ตอบ
1.วัดปริมาณคอนเดนเสทและคำนวณย้อนกลับ เช่น ตวงคอนเดนเสทได้ 100 kg/hr ที่แรงดันหน้าสตีมแทรป 7 bar ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะใช้ไอน้ำ ณ ขณะวัด = 100/0.866 = 115 kg/hr
2. เปิด Chart เทียบ โดยต้องทราบว่า
    2.1 ความยาวเทียบเท่าของท่อ (รวม Fitting และ วาล์ว)
    2.2 แรงดันต้นทางและปลายทาง
    2.3 ขนาด Øภายในท่อ
3. คำนวณจากค่า Kvs ของวาล์วตัวสุดท้ายก่อนเข้าเครื่องจักรโดยต้องทราบค่าแรงดันขาเข้าและออกของเครื่อง
Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler