Blog Archives

มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer

ถาม มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer ต้อง Drain ออกทาง By-pass บางครั้งต้องเปิดทิ้งไว้นานๆ ตอบ การที่ไอน้ำเปียกเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่นเดินความดันที่บอยเลอร์ต่ำเกินไป ทำให้ปริมาตรของไอน้ำโต ไอน้ำจะวิ่งเร็วขึ้นอาจจะดูดน้ำตามไปได้ หรือขนาดของท่อจ่ายไอเล็กเกินไปหรือการควบคุม TDS ของน้ำในบอยเลอร์สูงเกินไปก็จะเกิด Carry Over เอาน้ำตามไปกับไอน้ำ น้ำที่ตามไปมากนี้ก็จะไปเพิ่มภาระให้กับสตีมแทรป ทำให้ต้องระบายคอนเดนเสทมากขึ้นหากสตีมแทรปมี Capacity ไม่พอก็ต้องเปิด By-pass ช่วย ในส่วนของ Sprayer ที่พ่นไอน้ำโดยตรงให้กับใบยา หากมีน้ำตามมามากก็จะเป็นอุปสรรคในการควบคุมปริมาณความชื้น จึงควรติดตั้ง Separator เพื่อแยกเอาน้ำออกก่อนที่จะทำการ Spray ทำให้ได้ไอน้ำที่แห้งคงที่การควบคุมจึงเป็นไปได้ง่าย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ที่โรงงานติดตั้ง Safety Valve ที่ความดัน 23 kg/cm2 อุณหภูมิ 350°C เวลาทำงาน (ความดันเกิน) มีเสียงดังมาก

ถาม ที่โรงงานติดตั้ง Safety Valve ที่ความดัน 23 kg/cm2 อุณหภูมิ 350°C เวลาทำงาน (ความดันเกิน) มีเสียงดังมาก สามารถลดเสียงลงได้หรือไม่ (Safety Valve ชนิดสปริงมีแขนยกยี่ห้อ Armaturen) มียี่ห้อใดบ้างที่ลดเสียงได้ ตอบ วิธี ที่ลดเสียงก็โดยการติด Silencer ที่ท่อทางออกของ Safety Valve โดยระบุขนาดท่อปริมาณการไหล เพื่อนำมาคำนวณหาขนาด Silencer ที่ต้องการ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Steam Trap มักรั่วอยู่เสมอ อยากทราบวิธีการออกแบบระบบ Steam Trap ที่ถูกต้อง

ถาม Steam Trap มักรั่วอยู่เสมอ (เมื่อเปลี่ยนของใหม่แล้วไม่นาน) อยากทราบวิธีการออกแบบระบบ Steam Trap ที่ถูกต้อง และวิธีการเลือก Steam Trap ในแต่ละกิจกรรม ตอบ เลือก Steam Trap ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ซึ่งจะมีราคาสูงเล็กน้อย แต่หากเทียบกับระยะเวลาที่ปล่อยให้รั่วก็ยังคุ้มค่าอยู่ เช่น เราจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 10 บาท/ชั่วโมง สำหรับ Trap ½” รั่ว หมายถึง 36,000 บาท เมื่อเราปล่อยให้รั่วครึ่งปี ก่อนจะถึงเวลาตรวจสอบในรอบถัดไปโดย ทั่วไป Steam Trap ท่อ Main ควรใช้ Thermodynamic

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำตกค้างในระบบท่อ และมีการสูญสิ้นของพลังงานโดยการมองไม่เห็นเป็นตัวเงิน

ถาม ปัญหาที่พบคือ มีน้ำตกค้างในระบบท่อ และมีการสูญสิ้นของพลังงานโดยการมองไม่เห็นเป็นตัวเงิน ตอบ น้ำที่ตกค้างอยู่ในท่อจำนวนมากเป็นสิ่งอันตรายอย่างยิ่ง เป็นสาเหตุของ Water hammer ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจเช็ค Steam Trap อย่างสม่ำเสมอประจำทุกปี นอกจากนี้การ Survey Trap ยังช่วยประหยัดพลังงานจากการรู้ตำแหน่ง Steam Trap, By pass valve ที่รั่ว และทราบปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเช่น ใช้ Steam Trap ผิดประเภท ติดตั้งผิดวิธีในระหว่างสำรวจตรวจสอบ การสำรวจเพื่อหาวิธีการนำกลับในบางจุดซึ่งการใช้ Steam Trap เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบายได้

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

อยากทราบว่าการติดตั้ง Temp. Control ก่อนเข้า Plate H/E กับหลัง H/E อย่างไหนจะดีกว่ากัน (ต่างกันอย่างไร)

ถาม อยากทราบว่าการติดตั้ง Temp. Control ก่อนเข้า Plate H/E กับหลัง H/E อย่างไหนจะดีกว่ากัน (ต่างกันอย่างไร) ตอบ การ ติด Control Valve ก่อนเข้าเครื่อง ความดันไอน้ำภายในเครื่องจะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการความร้อน ดังนั้นหาก Heat exchanger ถูกออกแบบ over size ก็จะเกิดปัญหา Condensate ท่วมขังเป็นช่วงๆ เนื่องจากความต้องการอุณหภูมิไอน้ำ น้อยลง ซึ่งก็คือความดันไอน้ำอิ่มตัวที่ต้องการก็จะน้อยลงนั่นเอง การติด Control Valve หลัง Steam Trap ด้านขาออกของเครื่องจะพบว่าความดันใน Heat exchanger คงที่

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

อยากทราบรายละเอียดของ Separator

ถาม อยากทราบรายละเอียดของ Separator เนื่องจากปัจจุบันโรงงานมี Line Steam จากหัวอาคารถึงท้ายอาคารยาวประมาณ 400 m. แต่ไม่มีตัวดักน้ำเลยจึงคิดว่าไม่ถูกต้องถ้าติด Separator จะให้ผลดีอย่างไร ตอบ การดักน้ำจากท่อ Steam Main ควรทำกระเปาะรับน้ำทุกๆ จุด ความยาวระยะ 30-50 ม. ถ้าท่อยาว 400 ม. ควรจะมีอย่างน้อย 8 จุด โดยที่กระเปาะที่ว่านี้ถ้าท่อขนาด ½” – 4” ควรมีขนาดเท่าท่อ หากโตกว่านี้สามารถลดขนาดลงได้ 1-2 Size การติดตั้ง Separator ที่ต้นทางแต่ไม่มีจุดดักน้ำก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย คาดว่าท่อจ่ายไอในโรงงานมีการเกิด Water

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง

ถาม วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง ตอบ ควรเลือก Meter ที่มีค่าการวัดกว้าง เรียกว่าค่า Turn down ratio เช่น Max.6000 kg/hr และ Min 120 kg/hr

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ไม่มีการนำน้ำ Condensate กลับมาใช้ใน Boiler ทั้งระบบ

ถาม ไม่มีการนำน้ำ Condensate กลับมาใช้ใน Boiler ทั้งระบบ ตอบ การ นำ Condensate กลับทุกๆ 1,000 kg/h จะสามารถประหยัดได้ถึง 380,000 บาท/ปี คิดที่ Boiler ที่ใช้น้ำมันเตาประสิทธิภาพ 85% 10 ชั่วโมง 300 วันทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยลด Shock load ของ Boiler กำจัดออกซิเจนใน Feed tank จากอุณหภูมิสูงของ Condensate และลดอัตราการ Blowdown เนื่องจากค่า TDS ของ Condensate

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler

ค่า TDS สูง และต้องการลดการ Blowdown ให้น้อยลงโดย Auto

ถาม ค่า TDS สูง และต้องการลดการ Blowdown ให้น้อยลงโดย Auto ตอบ ระบบ Auto ที่เลือกใช้ควรเป็นระบบที่มี Sensor ที่เสียบเข้าไปใน Boiler โดยตรง ซึ่ง Sensor ก็จะต้องประกอบด้วย หลักการ 3 ข้อ คือ 1. ทำความสะอาดด้วยตัวมันเองได้ โดยมีวงจร Reference 2. มี Temperature Compensate เนื่องจาก Temperature ของน้ำใน Boiler เปลี่ยนเนื่องจากความดันเพิ่มหรือลดลง (Saturated Temperature) จะทำให้ค่า Conductivity

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก

ถาม Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก ตอบ แนะนำให้ติดบอลวาล์วไว้ที่ปลายไส้กรองของ Strainer แทน Cap ที่อุดอยู่ เพื่อระบายเศษสกปรกตกค้าง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler