Blog Archives

งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน

ถาม งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน ตอบ ลักษณะ คราบขาวเกิดขึ้นจาก Carry Over ทำให้น้ำภายใน Boiler ถูกดูดตามมากับ Steam ดังนั้นควรหมั่นดูแลตรวจสอบ TDS ภายใน Boiler สูงกว่า 3,000-3,500 ppm หรือไม่ ส่วนคราบสนิมเกิดจาก O2 และ Co2 ที่ระเหยตามมากับ Steam และเมื่อหยุดจ่ายไอน้ำให้กับเครื่องไอน้ำจะกลั่นตัวกลายเป็นคอนเดนเสทที่ เย็น ดังนั้นก๊าซต่างๆ เหล่านี้จะละลายปนอยู่ในคอนเดนเสทและทำปฏิกริยากับผนังท่อเกิดเป็นสนิมหลุด ตามมากับไอน้ำเมื่อเปิด Steam จ่ายในครั้งต่อมา ดังนั้นจะต้องตรวจสอบว่า Steam Trap ติดตั้งตามระยะทางและตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ และหากเดินเครื่องไม่ต่อเนื่องหรือระยะทางไกลก็ควรติดตั้ง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Control Valve ที่ใช้ Motor Drive แบบ Metal Seat test ด้วยการอัดลมเข้าไปที่ตัววาล์ว

ถาม Control Valve ที่ใช้ Motor Drive แบบ Metal Seat test ด้วยการอัดลมเข้าไปที่ตัววาล์วก่อนติดตั้งจริงมีลมรั่วออกมาอีกด้านเยอะ ไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือไม่ และวิธี Test ก่อนติดตั้งที่ถูกต้องควรทำอย่างไร และยอมรับการรั่วของของไหลได้หรือไม่ (ไอน้ำ, น้ำ, อากาศ) ตอบ ก่อนอื่นควรดูว่าวาล์วที่ใช้สามารถปิดที่ Differential Pressure ได้เท่าไร หากต้องการ Shut off Class IV ก็ต้องดูตารางที่แสดงค่าดังกล่าวซึ่งจะมีค่า Differential Pressure น้อยกว่า Modulating Class IV ค่า Leakage ของMetal Seat

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง

ถาม น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง ตอบ Steam ที่ป้อนเข้า Turbine ควรมีการดักน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะแนะนำให้ใช้ Separator เป็นตัวดักน้ำก่อนเข้า Turbine ขนาดของ Separator ควรเหมาะสมกับปริมาณไอน้ำที่วิ่งผ่าน หากน้ำตามไปได้ก็จะสามารถพาสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตามไปสะสมในอุปกรณ์ได้

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ข้อแตกต่างในการใช้งานของ Heat Exchanger แบบ Plate และแบบ Shell and tube

ถาม ข้อแตกต่างในการใช้งานของ Heat Exchanger แบบ Plate และแบบ Shell and tube ตอบ Heat Exchanger แบบ Shell and tube สามารถสร้างให้ใช้วัสดุได้มากชนิดกว่า ทนทั้งความดันและอุณหภูมิได้สูงตามต้องการ แต่กินที่มาก ส่วน Plate ประสิทธิภาพในการถ่ายเทสูง กินที่น้อย แต่จะมีขีดจำกัดตรงอุณหภูมิถ้าสูงต้องใช้ปะเก็นที่ทนอุณหภูมิสูง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ใช้การวัดไอน้ำแบบ Orifice Plate Meter ไม่แน่ใจว่าตรงหรือไม่ อยากจะหาวิธีวัดหรือเครื่องวัดแบบใหม่

ถาม ใช้การวัดไอน้ำแบบ Orifice Plate Meter ไม่แน่ใจว่าตรงหรือไม่ อยากจะหาวิธีวัดหรือเครื่องวัดแบบใหม่ ตอบ Orifice จัดเป็น Meter ที่ได้มาตรฐานแต่มีข้อจำกัดตรง Turn Down Ratio คือ อัตราส่วนการวัดสูงสุดเทียบกับต่ำสุดได้ 4:1 หรือ 5:1 เท่านั้น หากนำมาวัดไอน้ำควรมีการ Drain น้ำก่อนวัดด้วย Separator ตลอดจน Orifice Plate ควรมีการถอดมาวัดขนาดของรูมุมของ Plate หากคลาดเคลื่อนต้องเปลี่ยน Plate ใหม่

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

ตัว DF1 Diffuser ติดตั้งปลายของท่อโบดาวน์ บอยเลอร์ ได้หรือไม่ ขอสเป็คขนาดติดตั้งด้วย

ถาม ตัว DF1 Diffuser ติดตั้งปลายของท่อโบดาวน์ บอยเลอร์ ได้หรือไม่ ขอสเป็คขนาดติดตั้งด้วย ตอบ ไม่ได้ ใช้ติดตั้งหลัง Steam Trap เช่น Thermodynamic, Balance Pressure Steam Trap เพื่อลดเสียงดังเท่านั้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

สตีมแทรปทำงานตลอดเวลา

ถาม สตีมแทรปทำงานตลอดเวลา ตอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของ Trap ด้วย เช่น Float Trap จะมีลักษณะการปล่อยมากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าทำงานพ่นแรงตลอดเวลา ในช่วงที่เครื่องจักรอยู่ในสภาวะ Running load ก็แสดงว่า Trap รั่ว ถ้ากำลังใช้ Thermodynamic Trap อยู่ และปล่อยแรงตลอดเวลาก็แสดงว่ารั่วก็ควรเปลี่ยนใหม่ให้มีคุณภาพดีขึ้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร?

ถาม จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร? ตอบ การออกแบบ Heat Exchanger จะต้องรู้ load ที่ต้องการเพื่อหาพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อน โดยทั่วไปจะบอกมาเป็น KW

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร?

ถาม เรา จะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องติด Steam Meter เช่น Steam 1 ตัว จ่ายเครื่องจักร 30 เครื่อง เป็นต้น ตอบ 1.วัดปริมาณคอนเดนเสทและคำนวณย้อนกลับ เช่น ตวงคอนเดนเสทได้ 100 kg/hr ที่แรงดันหน้าสตีมแทรป 7 bar ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะใช้ไอน้ำ ณ ขณะวัด = 100/0.866 = 115 kg/hr 2. เปิด Chart เทียบ โดยต้องทราบว่า     2.1 ความยาวเทียบเท่าของท่อ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

ถาม เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant (Turnaround) อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข ตอบ ตรวจสอบ Steam Trap ว่าอุดตันหรือไม่ จุดติดตั้งทุกระยะ 30-50 m. ครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแนวท่อ สังเกตว่า Trap ที่ใช้อยู่เป็นชนิดอะไร เช่น หากใช้ Invert Bucket Trap อยู่ ช่วง Start up การระบายอากาศผ่านรูที่ Bucket ก้นถ้วยจะช้ามากก็จะเกิด Air lock จนไม่สามารถ Drain Condensate

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler