Blog Archives

งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน

ถาม งานหลังจากการ Steam ชิ้นงานเป็นสนิม หรือมีคราบสีขาวคล้ายคราบเกลือเกาะบริเวณชิ้นงาน ตอบ ลักษณะ คราบขาวเกิดขึ้นจาก Carry Over ทำให้น้ำภายใน Boiler ถูกดูดตามมากับ Steam ดังนั้นควรหมั่นดูแลตรวจสอบ TDS ภายใน Boiler สูงกว่า 3,000-3,500 ppm หรือไม่ ส่วนคราบสนิมเกิดจาก O2 และ Co2 ที่ระเหยตามมากับ Steam และเมื่อหยุดจ่ายไอน้ำให้กับเครื่องไอน้ำจะกลั่นตัวกลายเป็นคอนเดนเสทที่ เย็น ดังนั้นก๊าซต่างๆ เหล่านี้จะละลายปนอยู่ในคอนเดนเสทและทำปฏิกริยากับผนังท่อเกิดเป็นสนิมหลุด ตามมากับไอน้ำเมื่อเปิด Steam จ่ายในครั้งต่อมา ดังนั้นจะต้องตรวจสอบว่า Steam Trap ติดตั้งตามระยะทางและตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ และหากเดินเครื่องไม่ต่อเนื่องหรือระยะทางไกลก็ควรติดตั้ง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง

ถาม น้ำมากับ Steam บ่อยครั้ง ทำให้ Turbine หยุดชะงัก เกิดตะกรันสะสมที่ลิ้นปิด-เปิด ทำให้ก้านวาล์วค้าง ตอบ Steam ที่ป้อนเข้า Turbine ควรมีการดักน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะแนะนำให้ใช้ Separator เป็นตัวดักน้ำก่อนเข้า Turbine ขนาดของ Separator ควรเหมาะสมกับปริมาณไอน้ำที่วิ่งผ่าน หากน้ำตามไปได้ก็จะสามารถพาสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตามไปสะสมในอุปกรณ์ได้

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร?

ถาม เรา จะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องติด Steam Meter เช่น Steam 1 ตัว จ่ายเครื่องจักร 30 เครื่อง เป็นต้น ตอบ 1.วัดปริมาณคอนเดนเสทและคำนวณย้อนกลับ เช่น ตวงคอนเดนเสทได้ 100 kg/hr ที่แรงดันหน้าสตีมแทรป 7 bar ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะใช้ไอน้ำ ณ ขณะวัด = 100/0.866 = 115 kg/hr 2. เปิด Chart เทียบ โดยต้องทราบว่า     2.1 ความยาวเทียบเท่าของท่อ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

อยากทราบอายุการใช้งานของ Main diaphragm

ถาม อยาก ทราบอายุการใช้งานของ Main diaphragm รุ่น DP17E เพราะที่โรงงานใช้อยู่ และเจอปัญหาพบว่าแตกร้าว ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ในขณะที่ตัวอื่นใช้งานพร้อมกันไม่พบปัญหาดังกล่าวใน Pressure reducing valve DP17, DN40 ตอบ Reducing valve รุ่น DP17E จะมี Solinoid valve ติดอยู่ที่ Control pipe แต่ Reducing valve รุ่น DP17 จะไม่มี Solinoid valve ซึ่ง Solinoid valve นี้จะทำหน้าที่เปิด-ปิด ไอน้ำไปยัง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก

ถาม Steam Trap ไม่ทำงานเนื่องจากความสกปรก ตอบ แนะนำให้ติดบอลวาล์วไว้ที่ปลายไส้กรองของ Strainer แทน Cap ที่อุดอยู่ เพื่อระบายเศษสกปรกตกค้าง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย

ถาม Condensate ไม่สามารถระบายน้ำจากอุปกรณ์ เช่น Plate Heat Exchanger สู่ที่สูงได้ง่าย Float จะหลุดบ่อย อาศัยเปิด By-pass ช่วย ตอบ เครื่อง แลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Plate heat ส่วนมากจะถูกออกแบบให้ใช้กับไอน้ำความดันต่ำ ประมาณ 1-3 bar (120-143°C) เนื่องจากข้อจำกัดของ Seal เช่น EPDM ซึ่งทนอุณหภูมิสูงสุดเพียง 160°C นอกจากนี้บ่อยครั้ง Plate heat ถูกออกแบบ Over size 50%-200% ก็ยิ่งทำให้แรงดันหลัง Control Valve ต่ำลงกว่าความดันที่ปรากฎใน

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler