Blog Archives

การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping และ Valve

ถาม การรั่วไหลของ Steam ในระบบ Piping, Valve, การใช้ Steam ของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Steam และ Boiler ตอบ ควรมีการสำรวจ Plant โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอน้ำ นอกจากนี้ควรจัดหลักสูตรไอน้ำเบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ

Tagged with: , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler

Control Valve ที่ใช้ Motor Drive แบบ Metal Seat test ด้วยการอัดลมเข้าไปที่ตัววาล์ว

ถาม Control Valve ที่ใช้ Motor Drive แบบ Metal Seat test ด้วยการอัดลมเข้าไปที่ตัววาล์วก่อนติดตั้งจริงมีลมรั่วออกมาอีกด้านเยอะ ไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือไม่ และวิธี Test ก่อนติดตั้งที่ถูกต้องควรทำอย่างไร และยอมรับการรั่วของของไหลได้หรือไม่ (ไอน้ำ, น้ำ, อากาศ) ตอบ ก่อนอื่นควรดูว่าวาล์วที่ใช้สามารถปิดที่ Differential Pressure ได้เท่าไร หากต้องการ Shut off Class IV ก็ต้องดูตารางที่แสดงค่าดังกล่าวซึ่งจะมีค่า Differential Pressure น้อยกว่า Modulating Class IV ค่า Leakage ของMetal Seat

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย)

ถาม มีน้ำปนมากับไอน้ำ ทำให้ลูกด้ายเปียกน้ำ (ใช้ Boiler อบลูกด้วย) ตอบ ใช้ไอน้ำในการอบลูกด้าย ถ้าต้องการแค่ความร้อนให้ใช้ Steam Separator ดักเอาละอองน้ำที่ปนมากับไอน้ำออกเสียก่อน แล้วค่อยจ่ายไอน้ำที่แห้งนี้เข้าไป จะลดปัญหาการตามไปของน้ำได้มาก โดยใช้ขนาด Separator เท่ากับท่อไอน้ำนี้จ่ายเข้าตู้อบ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ

ถาม คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ ตอบ ติดตั้ง Steam trap ในระยะทุกๆ 30 ม. และใช้ Steam Separator พร้อม Float Trap ที่ท่อ Main steam ก่อนเข้าขบวนการผลิต

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler

สตีมแทรปทำงานตลอดเวลา

ถาม สตีมแทรปทำงานตลอดเวลา ตอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของ Trap ด้วย เช่น Float Trap จะมีลักษณะการปล่อยมากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าทำงานพ่นแรงตลอดเวลา ในช่วงที่เครื่องจักรอยู่ในสภาวะ Running load ก็แสดงว่า Trap รั่ว ถ้ากำลังใช้ Thermodynamic Trap อยู่ และปล่อยแรงตลอดเวลาก็แสดงว่ารั่วก็ควรเปลี่ยนใหม่ให้มีคุณภาพดีขึ้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร?

ถาม จะหาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของชุด Heat Exchanger ได้อย่างไร? ตอบ การออกแบบ Heat Exchanger จะต้องรู้ load ที่ต้องการเพื่อหาพื้นที่ผิวในการถ่ายเทความร้อน โดยทั่วไปจะบอกมาเป็น KW

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร?

ถาม เรา จะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องติด Steam Meter เช่น Steam 1 ตัว จ่ายเครื่องจักร 30 เครื่อง เป็นต้น ตอบ 1.วัดปริมาณคอนเดนเสทและคำนวณย้อนกลับ เช่น ตวงคอนเดนเสทได้ 100 kg/hr ที่แรงดันหน้าสตีมแทรป 7 bar ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะใช้ไอน้ำ ณ ขณะวัด = 100/0.866 = 115 kg/hr 2. เปิด Chart เทียบ โดยต้องทราบว่า     2.1 ความยาวเทียบเท่าของท่อ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

ถาม เกิด Water hammer ขึ้นในระบบ หลังจาก Start-up Plant (Turnaround) อยากทราบสาเหตุและแนวทางการแก้ไข ตอบ ตรวจสอบ Steam Trap ว่าอุดตันหรือไม่ จุดติดตั้งทุกระยะ 30-50 m. ครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแนวท่อ สังเกตว่า Trap ที่ใช้อยู่เป็นชนิดอะไร เช่น หากใช้ Invert Bucket Trap อยู่ ช่วง Start up การระบายอากาศผ่านรูที่ Bucket ก้นถ้วยจะช้ามากก็จะเกิด Air lock จนไม่สามารถ Drain Condensate

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer

ถาม มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer ต้อง Drain ออกทาง By-pass บางครั้งต้องเปิดทิ้งไว้นานๆ ตอบ การที่ไอน้ำเปียกเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่นเดินความดันที่บอยเลอร์ต่ำเกินไป ทำให้ปริมาตรของไอน้ำโต ไอน้ำจะวิ่งเร็วขึ้นอาจจะดูดน้ำตามไปได้ หรือขนาดของท่อจ่ายไอเล็กเกินไปหรือการควบคุม TDS ของน้ำในบอยเลอร์สูงเกินไปก็จะเกิด Carry Over เอาน้ำตามไปกับไอน้ำ น้ำที่ตามไปมากนี้ก็จะไปเพิ่มภาระให้กับสตีมแทรป ทำให้ต้องระบายคอนเดนเสทมากขึ้นหากสตีมแทรปมี Capacity ไม่พอก็ต้องเปิด By-pass ช่วย ในส่วนของ Sprayer ที่พ่นไอน้ำโดยตรงให้กับใบยา หากมีน้ำตามมามากก็จะเป็นอุปสรรคในการควบคุมปริมาณความชื้น จึงควรติดตั้ง Separator เพื่อแยกเอาน้ำออกก่อนที่จะทำการ Spray ทำให้ได้ไอน้ำที่แห้งคงที่การควบคุมจึงเป็นไปได้ง่าย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

อยากทราบอายุการใช้งานของ Main diaphragm

ถาม อยาก ทราบอายุการใช้งานของ Main diaphragm รุ่น DP17E เพราะที่โรงงานใช้อยู่ และเจอปัญหาพบว่าแตกร้าว ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ในขณะที่ตัวอื่นใช้งานพร้อมกันไม่พบปัญหาดังกล่าวใน Pressure reducing valve DP17, DN40 ตอบ Reducing valve รุ่น DP17E จะมี Solinoid valve ติดอยู่ที่ Control pipe แต่ Reducing valve รุ่น DP17 จะไม่มี Solinoid valve ซึ่ง Solinoid valve นี้จะทำหน้าที่เปิด-ปิด ไอน้ำไปยัง

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler