Blog Archives

เราจะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร?

ถาม เรา จะมีวิธีการคำนวณหาปริมาณการใช้ไอน้ำของเครื่องจักรที่เราจ่ายให้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องติด Steam Meter เช่น Steam 1 ตัว จ่ายเครื่องจักร 30 เครื่อง เป็นต้น ตอบ 1.วัดปริมาณคอนเดนเสทและคำนวณย้อนกลับ เช่น ตวงคอนเดนเสทได้ 100 kg/hr ที่แรงดันหน้าสตีมแทรป 7 bar ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะใช้ไอน้ำ ณ ขณะวัด = 100/0.866 = 115 kg/hr 2. เปิด Chart เทียบ โดยต้องทราบว่า     2.1 ความยาวเทียบเท่าของท่อ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer

ถาม มีน้ำปนไปกับไอน้ำมากทั้งใน Heat Exchanger และ Sprayer ต้อง Drain ออกทาง By-pass บางครั้งต้องเปิดทิ้งไว้นานๆ ตอบ การที่ไอน้ำเปียกเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ มากมาย เช่นเดินความดันที่บอยเลอร์ต่ำเกินไป ทำให้ปริมาตรของไอน้ำโต ไอน้ำจะวิ่งเร็วขึ้นอาจจะดูดน้ำตามไปได้ หรือขนาดของท่อจ่ายไอเล็กเกินไปหรือการควบคุม TDS ของน้ำในบอยเลอร์สูงเกินไปก็จะเกิด Carry Over เอาน้ำตามไปกับไอน้ำ น้ำที่ตามไปมากนี้ก็จะไปเพิ่มภาระให้กับสตีมแทรป ทำให้ต้องระบายคอนเดนเสทมากขึ้นหากสตีมแทรปมี Capacity ไม่พอก็ต้องเปิด By-pass ช่วย ในส่วนของ Sprayer ที่พ่นไอน้ำโดยตรงให้กับใบยา หากมีน้ำตามมามากก็จะเป็นอุปสรรคในการควบคุมปริมาณความชื้น จึงควรติดตั้ง Separator เพื่อแยกเอาน้ำออกก่อนที่จะทำการ Spray ทำให้ได้ไอน้ำที่แห้งคงที่การควบคุมจึงเป็นไปได้ง่าย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง

ถาม วัดและคำนวณปริมาณการใช้งานและสูญเสียไม่ได้จริง ตอบ ควรเลือก Meter ที่มีค่าการวัดกว้าง เรียกว่าค่า Turn down ratio เช่น Max.6000 kg/hr และ Min 120 kg/hr

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in การคำนวณและการตรวจวัด, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

PH น้ำในหม้อน้ำไม่คงที่ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากในการผลิตไอน้ำ TDS ในหม้อน้ำสูง และอื่น ๆ

ถาม PH น้ำในหม้อน้ำไม่คงที่ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากในการผลิตไอน้ำ TDS ในหม้อน้ำสูง และอื่น ๆ ตอบ บริเวณ ที่แหล่งน้ำมีปริมาณเกลือแร่สูง ถึงแม้จะผ่านการบำบัดลดค่า Hardness ลง แต่เกลือแร่ชนิด Non-hardness salt เช่น เกลือโซเดียมก็ยังสามารถเพิ่มค่า pH ใน boiler ได้เช่นกัน ดังสมการต่อไปนี้ Sodium bicarbonate -> ให้ความร้อน -> โซเดียมคาร์บอเนต + คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ Sodium carbonate + น้ำ -> ให้ความร้อน

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler

เครื่องทำไอน้ำ (บอยเลอร์) รุ่นเก่าอย่างเครฟเวอร์บรูกส์ Series 30-40 Hp ระยะหลังทำไมถึงเปลืองน้ำมันดีเซลมากขึ้น

ถาม เครื่องทำไอน้ำ(บอยเลอร์) รุ่นเก่าอย่างเครฟเวอร์บรูกส์ Series 30-40 Hp ใช้มา 10-14 ปี ระยะหลังทำไมถึงเปลืองน้ำมันดีเซลมากขึ้นเฉลี่ย 375-430 ลิตร/วัน คิดว่าสาเหตุอะไร ตอบ ตรวจสอบ Steam Trap รั่วหรือไม่ โดยเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ Trap ที่มีความชำนาญสูงตรวจสอบอุณหภูมิปล่องสูงเกินกว่า 70-80°C ของอุณหภูมิไอน้ำที่แรงดันใช้งานหรือไม่ เช่น หากเดิน Boiler ที่ 6 บาร์ อุณหภูมิปล่องควรประมาณไม่เกิน 235-245°C หากเกินก็จำเป็นต้องกำจัดตะกรันและเขม่าภายใน Boiler นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลหัวฉีดให้ทำงานได้โดยปกติตามคำแนะนำของผู้ผลิต Boiler นั้น ๆ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ประเภทของหม้อไอน้ำ boiler, ระบบหม้อไอน้ำ boiler, เชื้อเพลิง boiler

การกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท

ถาม การกัดกร่อนในท่อคอนเดนเสท • ท่อคอนเดนเสทรั่วบ่อย • มีคราบสีแดงปนไปกับไอน้ำ • เกิด Water Hammer ในระบบ ตอบ สาเหตุใหญ่มาจากน้ำค้างท่อ ไม่สามารถระบายออกได้หลังจากหยุดใช้ไอน้ำ หากแหล่งน้ำป้อนมีคุณภาพไม่ดี โดยเฉพาะอุณหภูมิ Feed tank ต่ำ ค่าเกลือแร่ในน้ำ Feed สูง ก็ยิ่งส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนหนักขึ้น ดังนั้นควรแก้ไขโดยจัดระบบท่อ Steam และ Condensate การติดตั้ง Trap ในบางจุดที่จำเป็น นอกจากนี้ควรเพิ่มอุณหภูมิ Feed tank เพื่อกำจัด O2 โดยใช้ Condensate และ Steam ให้ได้อย่างน้อย

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

เซฟตี้ วาล์ว Blow ถี่มาก เมื่อเปิดใช้ไอน้ำต้มน้ำอุณหภูมิสูงๆ

ถาม เซฟตี้ วาล์ว Blow ถี่มาก เมื่อเปิดใช้ไอน้ำต้มน้ำอุณหภูมิสูงๆ ตอบ ให้ ตรวจสอบค่า Set pressure, Blowdown pressure เทียบกับค่า Set pressure ของ Reducing valve รวมถึง Droop หรือ P-band ขณะมี Full load และ No load ของ Reducing valve ยี่ห้อนั้นๆ

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler, อุปกรณ์ไอน้ำ boiler

มีไอน้ำแฟลซอยู่หลายจุดโดยที่ยังไม่มีการนำมาใช้

ถาม มีไอน้ำแฟลซอยู่หลายจุดโดยที่ยังไม่มีการนำมาใช้ ตอบ  สามารถใช้ Flash tank ความดันต่ำรวบรวม Flash Steam นำกลับไปให้ความร้อนแก่น้ำในขบวนการผลิต หรือ Feed tank ตัวอย่างเช่น -หาก ขบวนการผลิตต้องการไอน้ำ 7 barg เข้า Coil จะเกิด flash steam มากถึง 11.3% จาก 7 bar สู่ 0.5 barg และหากขบวนการผลิตต้องการไอน้ำ 1,000 kg/hr จะได้ไอน้ำกลับถึง 113 kg/h ซึ่งหากคิดต้นทุนการผลิตไอน้ำ 7 barg โดยใช้น้ำมันเตา,

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

ท่อเมนสตีม Ø2” แรงดัน 8 บาร์ จะทำไอเปียกให้เป็นไอแห้ง ถ้าติดตั้งตัวดักแยกน้ำ (Separator) จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน

ถาม ท่อเมนสตีม Ø2” แรงดัน 8 บาร์ จะทำไอเปียกให้เป็นไอแห้ง ถ้าติดตั้งตัวดักแยกน้ำ (Separator) จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหน ตอบ ช่วย ได้ หากขนาดท่อ และ Separator ที่ใช้ ถูกออกแบบมาที่ความเร็วไอน้ำ 10-25 m/s สำหรับ Steam Trap ที่ระบาย Condensate ออกจาก Separator ควรเป็นชนิดลูกลอยเท่านั้น

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบงานท่อ boiler

คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ

ถาม คอนเดนเสทในระบบท่อไอน้ำ ตอบ ติดตั้ง Steam trap ในระยะทุกๆ 30 ม. และใช้ Steam Separator พร้อม Float Trap ที่ท่อ Main steam ก่อนเข้าขบวนการผลิต

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in ระบบหม้อไอน้ำ boiler